QUY TRÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

 

 1. Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 2. Làm HS xin cấp con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu.
 3. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trong ba số liên tiếp.
 4. Treo bảng hiệu tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
 5. Thiết lập HS thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/ Huyện và làm thủ tục mua hoặc đặt in hóa đơn .
 6. Khắc dấu vuông doanh nghiệp.
 7. Lập sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông.
 8. Gởi thông báo về việc góp đủ vốn về sở kế hoạch và đầu tư.
 9. Đóng thuế môn bài tại kho bạc nhà nước.
 10. Báo cáo thuế GTGT hàng quý ( nộp trước ngày 30 của quý tiếp theo).
 11. Báo cáo phiếu thống kê hàng tháng ( nộp trước ngày 10 của tháng tiếp theo).
 12. Lập sổ kế toán của doanh nghiệp theo quy định của luật kế toán.
 13. Đăng ký lao động, đăng ký thang lương, mua BHXH sau 3 tháng kể từ ngày thành lập.
 14. Nộp tờ khai thuế TNCN hàng quý nếu có phát sinh nộp thuế
 15. Nộp thuế TNCN, thuế TNDN hàng quý nếu có phát sinh số thuế phải nộp.
 16. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý ( nộp trước ngày 30 của quý tiếp theo).
 17. Hằng năm nộp BCTC cho cơ quan thuế, phòng thống kê Quận / Huyện.
 18. Nộp Quyết toán thuế TNCN năm cho chi cục thuế Quận / Huyện.
 19. Nộp quyết toán thuế TNDN năm cho chị cục thuế Quận/ Huyện.

Cách tính thuế môn bài:

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đ

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng

2.000.000 đ

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000 đ

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000 đ

*Mỗi chi nhánh, cửa hàng, địa điểm kinh doanh, mức thuế môn bài: 1.000.000 đ/ năm .

Các doanh nghiệp thành lập sau ngày 30 tháng 6 thì nộp thuế môn bài bằng 50% mức thuế cả năm.