BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHI TIẾT

 

STT

Nội dung công việc

Phí dịch vụ

Thời gian

1

Thành lập doanh nghiệp-Gói cơ bản ( GP + Dấu + MST)

1,200,000

03 ngày

2

Thành lập doanh nghiệp-Gói A ( GP + Dấu + MST + Báo + HS thuế )

2,000,000

05 ngày

3

Thành lập doanh nghiệp-Gói A ( GP + Dấu + MST + Báo + HS thuế + làm thủ tục hóa đơn )

2,200,000

05 ngày, thủ tục hóa đơn tùy quận

4

Thay đổi vốn điều lệ

800,000

03 ngày

5

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

800,000

03 ngày

6

Thay đổi thành viên

800,000

03 ngày

7

Thay đổi trụ sở cùng quận

800,000

03 ngày

8

Thay đổi trụ sở khác quận

2,600,000

Tùy quận

9

Thay đổi tên DN

800,000

03 ngày

10

Thay đổi tên DN khắc lại dấu tròn

1,200,000

03 ngày

11

Thành lập chi nhánh , VPĐ tại TPHCM

800,000

03 ngày

12

Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh , VPĐ D

800,000

03 ngày

13

Chuyển đổi loại hình DN (Giấy CNĐKD)

1,200,000

03 ngày

14

Chuyển đổi loại hình DN (Giấy CNĐKD, khắc dấu)

1,600,000

03 ngày

15

Chia, tách, hợp nhất, sát nhập Công ty

3,000,000

 

16

Tư vấn thực hiện mua bán doanh nghiệp

1,500,000

 

17

Thành lập doanh nghiệp nhanh, nhận hồ sơ khó

Tùy HS

 

18

Bổ sung ngành kinh doanh bất động sản, nghành có điều kiện, nghành khó,….

Tùy HS

 

19

Giải thể chi nhánh, VPĐD

1,200,000

30 ngày

20

Giải thể DN chưa mua hóa đơn

1,500,000

Tùy quận

21

Giải thể DN đã mua hóa đơn

1,700,000

Tùy quận

22

Thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài

30,000,000

 

23

Lập chi nhánh, VPĐD nước ngoài

5,000,000

 

24

Thay đổi địa chỉ, trưởng VPĐD tại TP HCM

   

25

Tư vấn đưa người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

5,500,000

 

26

Gia hạn hoạt động giấy phép đầu tư, VPĐD, lập dự án đầu tư tại Việt Nam

 

27

Báo cáo thuế (không phát sinh chứng từ, hóa đơn)

100,000

 

28

Báo cáo thuế (Từ 01 đến 05 hóa đơn )

300,000

 

29

Báo cáo thuế (Từ 06 đến 10 hóa đơn)

400,000

 

30

Báo cáo thuế (Từ 11 đến 20 hóa đơn)

500,000

 

31

Báo cáo thuế ( Từ 21 đến 40 hóa đơn)

600,000

 

32

Báo cáo thuế( Từ 41 đến 60 hóa đơn)

700,000

 

33

Báo cáo thuế ( trên 61 hóa đơn)

800.000 trở lên

 

34

Làm HS BHXH Quận 3,Gò vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, từ 01 đến 05 lao động

1,500,000

 

35

Làm HS BHXH Quận 3,Gò vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, từ 06 đến 10 lao động

1,700,000

 

36

Làm HS BHXH Quận 3,Gò vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, từ 11 lao động trở lên

   

37

Làm HS BHXH Quận 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Tân từ 01 đến 05 lao động

1,700,000

 

38

Làm HS BHXH Quận 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Tân từ 06 đến 10 lao động

2,000,000

 

39

Làm HS BHXH Quận 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Tân từ 11 lao động trở lên

2,500,000

 

40

Làm quyết toán thuế TNCN cho cá nhân người LĐ

500,000

 

41

Đăng kí giảm trừ gia cảnh

300,000

 

42

Đăng kí MST cá nhân

300,000

 

43

Đăng ký nội quy lao động

500,000 đến 700.000

 

44

Tăng giảm lao động, thai sản, điều chỉnh lương, gia hạn thẻ và điều chỉnh các loại HS khác mỗi lần phát sinh

300,000