bangia

Ủy quyền, kí hồ sơ và giao GP tận nơi, khách hàng không cần đi lại lần nào.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

 

GÓI DỊCH VỤ THỦ TỤC PHIẾU ĐĂNG KÝ

GÓI CƠ BẢN

1.200.000 VNĐ
  03 ngày có đủ giấy phép + con dấu 
(đã bao gồm lệ phí nhà nước + con dấu loại tốt)

 1. Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp .
 2. Nộp và nhận kết quả hồ sơ thành lâp doanh nghiệp
 3. Đăng ký khắc dấu tròn doanh nghiệp, nộp HS thông báo mẫu con  dấu và nhận kết quả.
 4. Đăng ký chữ ký số để thực hiên kê khai thuế qua mạng bắt buộc từ 01/07/2013
 download

GÓI A

1.500.000 VNĐ
  03 ngày có đủ  giấy phép + con dấu
(đã bao gồm lệ phí nhà nước + con dấu loại tốt).

 1. Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 2. Nộp và nhận kết quả hồ sơ thành lâp doanh nghiệp
 3. Đăng ký khắc dấu tròn doanh nghiệp , nộp HS thông báo mẫu  con dấu và  nhận kết quả.
 4. Đăng ký chữ ký số để thực hiên kê khai thuế qua mạng bắt buộc từ 01/07/2013
 5. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Quốc Gia.
 download

GÓI B

2.000.000 VNĐ

03 ngày có đủ giấy phép + con dấu (đã bao gồm lệ phí nhà nước + con dấu loại tốt)

 1. Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 2. Nộp và nhận kết quả hồ sơ thành lâp doanh nghiệp
 3. Đăng ký khắc dấu tròn doanh nghiệp, nộp HS thông báo mẫu con dấu và nhận kết quả.
 4. Đăng ký chữ ký số để thực hiên kê khai thuế qua mạng bắt buộc từ 01/07/2013
 5. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Quốc Gia.
 6. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu, thủ tục đặt in hóa đơn (bắt buộc để cty có thể hoạt động)
 7. Hướng dẫn chủ doanh nghiệp tiếp nhận tại chi cục thuế quận nơi đặt địa chỉ doanh nghiệp
 8. Thông báo phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp.
 download

Đặc biệt  thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, làm nhanh trong 1 ngày, nhận  thành lập Công ty nhanh, hồ sơ khó.


GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP - THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

STT Nội dung

Phí DV

Đã bao gồm phí nhà nước)

Thời gian
1 Giải thể DN chưa mua hóa đơn  1,500,000 Tùy quận
2 Giải thể DN đã mua hóa đơn  1,700,000 Tùy quận
3 Giải thể chi nhánh, VPĐ D 900,000 30 ngày 
4 Chuyển đổi  loại hình DN (Giấy CNĐKĐ) 900,000 03 ngày 
5 Chuyển đổi loại hình DN  (Giấy CNĐKĐ, khắc dấu) 

1,300,000

04 ngày 
6 Thay đổi vốn điều lệ   700,000 03 ngày 
7 Thay đổi người đại diện theo  pháp luật  700,000 03 ngày 
8 Thay đổi thành viên  700,000 03 ngày 
9 Thay đổi trụ sở cùng quận  700,000 03 ngày 
10 Thay đổi trụ sở khác quận  1,600,000 Tùy quận
11 Thay đổi tên DN  700,000 03 ngày 
12 Thay đổi tên DN khắc lại dấu tròn  1,100,000 04 ngày 
13 Thành lập chi nhánh , VPĐ tại TPHCM  700,000 03 ngày 
14 Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh , VPĐ D 600,000 03 ngày 
15 Chia, tách, hợp nhất, sát nhập Công ty 2,000,000 03 ngày  
16 Tư vấn thực hiện mua bán doanh nghiệp 1,000,000 03 ngày  
17 Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh, nhận hồ sơ khó  Tùy HS 01 ngày  
18 Bổ sung ngành kinh doanh bất  động sản, nghành có điều kiện, nghành khó,…. Tùy HS  

 

 THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

STT Nội dung Phí DV Thời gian
1 Dịch vụ thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài 30,000,000  
2 Lập chi nhánh, VPĐD nước ngoài 5,000,000  
3 Thay đổi địa chỉ, trưởng VPĐD tại TP HCM    
4 Tư vấn đưa người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam 5,500,000  
5 Gia hạn hoạt động  giấy phép đầu tư,  VPĐD, lập dự án đầu tư tại Việt Nam  -   


384/32 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q3 Tp Hồ Chí Minh