CUNG CẤP - GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ


Chữ ký số dùng để làm gì ?

Để kê khai nộp tờ khai thuế qua mạng, người nộp thuế cần có chữ ký số. Chữ ký số là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó Chữ ký số có thể hiểu như con dấu điện tử của người phát hành văn bản, tài liệu trong giao dịch điện tử. Chữ ký số ngoài việc sử dụng cho kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng, có thể được sử dụng trong giao dịch điện tử khác.


BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA- CA

Dành cho doanh nghiệp đăng ký mới:

Tên gói dịch vụ

Đăng ký mới

Thời gian sử dụng

1 năm
Dành cho DN mới thành lập < 6 tháng

1 năm
(Tặng 04 tháng dịch vụ)

2 năm
(Tặng 08 tháng dịch vụ)

3 năm
(Tặng 12 tháng dịch vụ)

Giá chứng thư số

990,000

900,000

1,530,000

2,160,000

Giá VINA-CA Token

Miễn phí

450,000

450,000

Miễn phí

VAT (10%)

99,000

135,000

198,000

216,000

Tổng giá bao gồm VAT( Giá Xuất hóa đơn)

1,089,000

1,485,000

2,178,000

2,376,000

Giá bao gồm thuế sau khi đã chiết khấu

1.000,000

1,100,000

1,600,000

2.150,000

Tổng thời gian dịch vụ

12 tháng

16 tháng

32 tháng

48 tháng

 


Dành cho doanh nghiệp chuyển đổi nhà cung cấp:

Tên gói dịch vụ

Chuyển nhà cung cấp

Thời gian sử dụng

1 năm
(Tặng 09 tháng dịch vụ)

2 năm
(Tặng 12 tháng dịch vụ)

3 năm
(Tặng 12 tháng dịch vụ)

Giá chứng thư số

900,000

1,530,000

2,160,000

Giá VINA-CA Token

225,000

Miễn phí

Miễn phí

VAT (10%)

112,500

153,000

216,000

Tổng giá (Đã VAT)

1,237,500

1,683,000

2,376,000

Giá bao gồm thuế sau khi đã chiết khấu

1,120,000

1,500,000

2,150,000

Tổng thời gian dịch vụ

21 tháng

36 tháng

48 tháng

 

 

Dành cho doanh nghiệp gia hạn

Tên gói dịch vụ

Gia hạn

Thời gian sử dụng

1 năm
(Tặng 09 tháng dịch vụ)

2 năm
(Tặng 12 tháng dịch vụ)

3 năm
(Tặng 12 tháng dịch vụ)

Giá chứng thư số

900,000

1,530,000.0

2,160,000

VAT (10%)

90,000

153,000.0

2,160,000

Tổng giá (Đã VAT)

990,000

1,683,000.0

2,376,000

Giá bao gồm thuế sau khi đã chiết khấu

850,000

1,500,000.0

1,952,000,000

Tổng thời gian dịch vụ

21 tháng

36 tháng

48 tháng

 

Lưu ý: Khách hàng cần gởi lại Token của nhà cung cấp trước cho VINA-CA để đăng ký gói dịch vụ chuyển đổi nhà cung cấp.

* Dịch vụ hỗ trợ khách hàng:

- Hỗ trợ reset Mật khẩu Token qua TeamViewer

- Hỗ trợ cài đặt, xử lý sự cố giữ tờ khai qua mạng.