Thay đổi vốn điều lệ của công ty là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty gồm:

    1. Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
    2. Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký);
    3. Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên, có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
    4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
    5. CMND sao y của thành viên/ cổ đông mới.

 Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ tư vấn khi đến với công ty An Thái Dương!