Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là việc làm thường gặp của tất cả các công ty, và thay đổi địa chỉ công ty là một trong những thay đổi mang tính chất phức tạp, hãy để Công ty An Thái Dương tư vấn giúp bạn các thủ tục hồ sơ trước và sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty. Nếu bạn đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ liên quan tới việc chuyển đổi đừng ngần ngại liên hệ tới Công ty An Thái Dương để được tư vấn hoàn toàn miễn phí!

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ sang quận, huyện khác thì trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ với bạn thủ tục hồ sơ và quy trình thay đổi địa chỉ công ty giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thay đổi địa chỉ công ty, hy vọng được hợp tác với quý vị trong thời gian sớm nhất.

QUY TRÌNH THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

1. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.

2. HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

  1. Quyết định thay đổi địa chỉ công ty;
  2. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty;
  3. Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp;

Đối với công ty TNHH  hai thành viên trở lên:

  1. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty;
  2. Quyết định của hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
  3. Biên bản họp hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
  4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Đối với công ty cổ phần:

  1. Thông báo thay đổi thay đổi địa chỉ công ty
  2. Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
  3. Biên bản họp hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
  4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

TƯ VẤN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

I. Hoàn thiện Hồ sơ thay đổi:

  1. Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp
  2. Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp
  3. Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
  4. Giấy ủy quyền
  5. Các giấy tờ khác có liên quan.

II. Đại diện thực hiện các thủ tục:

v     Thay đổi địa chỉ cùng quận:

  1. Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh;
  2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
  3. Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  4. Nộp thông báo thay đổi tại cơ quan Thuế;

v    Thay đổi địa chỉ khác quận:

  1. Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh;
  2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
  3. Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  4. Nộp thông báo thay đổi tại địa chỉ cũ;
  5. Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế;
  6. Tiến hành thủ tục đổi dấu tròn tại Công An;
  7. Nộp hồ sơ pháp lý tại quận mới;

* Lưu ý:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp thì: trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
Theo quy định tại Thông tư số: 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì: trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm. Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế.

 


Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ tư vấn khi đến với công ty An Thái Dương!