Thay đổi thành viên công ty (thay đổi thành viên góp vốn) là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Thêm hoặc bớt thành viên góp vốn đều có những lý do riêng nhưng không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thay đổi này có hoặc không anh hưởng đến việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn của công ty gồm:

    1. Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký);
    2. Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty;
    3. CMND  sao y công chứng không qua 03 tháng của thành viên mới;
    4. Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ tư vấn khi đến với công ty An Thái Dương!