In bài này

Thành lập công ty cổ phần

Viết bởi Super User. Posted in Thành lập doanh nghiệp

intro 04

Thành lập công ty cổ phần là xu hướng lựa chọn của các công ty trung bình và lớn hiện nay. Ưu điểm của loại hình này là tính minh bạch rõ ràng, linh động trong việc huy động thêm vốn kinh doanh từ nguồn bên ngoài. Không giống như Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH 1 thành viên muốn tăng vốn thì chỉ tự mình tăng vốn của mình, còn Công ty TNHH 2 thành viên thì có thể huy động vốn từ thành viên hiện có hoặc tiếp nhận thêm thành viên mới. Công ty cổ phần là loại hình duy nhất được huy động nguồn vốn từ bên ngoài và không giới hạn số lượng cổ đông.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1.      CMND (Passport) sao y công chứng không quá 3 tháng (mỗi cổ đông 1 bản)

2.      Chứng chỉ hành nghề (nếu có)

3.      Các thông tin về công ty dự định thành lập như:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Cơ cấu góp vốn của các cổ đông
 • Đại diện pháp luật
 • Chủ tịch hội đồng quản trị

Bảng báo giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp xin mời coi tại đây

Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp của chúng tôi!

In bài này

Thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên

Viết bởi Super User. Posted in Thành lập doanh nghiệp

intro 02

Thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên là loại hình công ty do ít nhất 2 cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn để hoạt động kinh doanh. Khác với Công ty TNHH 1 Thành Viên ở chỗ chủ sở hữu là 2 cá nhân hoặc tổ chức trở lên và được gọi là các “Thành viên góp vốn”, khác với Công ty cổ phần là cổ đông sáng lập. Nhưng không đơn giản bằng Doanh nghiệp tư nhân khi chỉ có chủ doanh nghiệp và là đại diện pháp luật. Công ty TNHH 2 Thành Viên hiện nay cũng được các thành viên lựa chọn bởi sự minh bạch và khoa học của nó.

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên gồm có:

1.      CMND (Passport) sao y công chứng không quá 3 tháng (mỗi thành viên 1bản)

2.      Chứng chỉ hành nghề (nếu có)

3.      Các thông tin về công ty dự định thành lập như:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Cơ cấu góp vốn của các thành viên
 • Đại diện pháp luật
 • Chủ tịch hội đồng thành viên

Bảng báo giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp xin mời coi tại đây

Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp của chúng tôi!

In bài này

Thành lập Công ty TNHH 1 Thành Viên

Viết bởi Super User. Posted in Thành lập doanh nghiệp

intro 03

Thành lập Công ty TNHH 1 Thành Viên là loại hình kinh doanh phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay do nó có nhiều ưu điểm như: cơ cấu tổ chức công ty gọn nhẹ, linh động, thủ tục đơn giản hơn nhiều với Công ty Cổ phần hay Công ty TNHH 2 Thành viên và nó lại khoa học và minh bạch hơn Doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy nếu bạn nghĩ bạn có khả năng kinh doanh với nguồn vốn của riêng mình thì loại hình Công ty TNHH 1 Thành Viên rất phù hợp với bạn.

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 1 Thành Viên đơn giản hơn nhiều so với Công ty Cổ phần:

1.      CMND (Passport) sao y công chứng không quá 3 tháng (1 bản)

2.      Chứng chỉ hành nghề (nếu có)

3.      Các thông tin về công ty dự định thành lập như:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ

Bảng báo giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp xin mời coi tại đây

Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp của chúng tôi!

In bài này

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Viết bởi Super User. Posted in Thành lập doanh nghiệp

 intro 01

Thành lập doanh nghiệp tư nhân là cách mà đa số các hộ kinh doanh cá thể thường sử dụng hoặc có những người muốn kinh doanh nhỏ như thành lập doanh nghiệp tư nhân quán cà phê, doanh nghiệp tư nhân nhà hàng, quán ăn uống….

Nói chung đây là loại hình đơn giản và gọn nhẹ nhất trong các loại hình công ty hiện hành. Doanh nghiệp tư nhân khác với Công ty cổ phần, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty TNHH 1 thành viên ở chỗ trách nhiệm của nó là vô hạn. Chủ doanh nghiệp “chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình”. Chính vì vậy chúng tôi khuyến cáo quý khách hàng nếu kinh doanh ở những lĩnh vực mang tính rủi ro cao, khó kiểm soát nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Ưu điểm của loại hình này là đơn giản, gọn nhẹ trong bộ máy quản lý, có thể quyết định mọi công việc kinh doanh cũng như hành chính một cách nhanh chóng.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1.      CMND sao y công chứng của chủ doanh nghiệp (1 bản không quá 3 tháng)

2.      Chứng chỉ hành nghề (nếu có)

3.      Các thông tin về công ty dự định thành lập như:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ

Bảng báo giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp xin mời xem tại đây

Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của chúng tôi!